// Вие четете...

Черно море

Вертикално разпределение на температурата на водата.

„За магарето винаги ще се намери товар. Покорната овца три пъти я доят.“

Вертикално разпределение на температурата на водата в Черно море.

В Черно море годишния ход на вертикалното разпределение на температурата основно зависи от: – топлинния баланс; – малкото ( на 5º) мередионално простиране на основната част от морето в умерените ширини, и – възникващото в резултат на вътрешния водообмен вертикален строеж на водните маси.
В Черно море същественото изменение на физическите свойства на водата се постига под влиянието на годишния ход на атмосферно конвективните процеси, премесващото въздействие на теченията, вълнението и други хидрометеорологични фактори, протичащи само в крайбрежните и връхните черноморски водни маси.
Връхния слой (60 – 80 м) на Черно море през зимата се охлажда приблизително до 6 – 7ºС, а в крайните северозападни части даже до 0,5 – 3ºС. През пролетта под влияние на радиационните процеси и създаваните от теченията и вълнението премесване на повърхностната му част се разполага над охладения през зимата по-дълбоко разположения слой, постепенно се нагрява и към юли – август температурата му достига около 24 – 25ºС.
Нагряването и повишението на температурата на връхния слой става много бавно и докато достигне до хоризонта на устойчива температура от около 9ºС, напълно си възстановява зимната топло загуба, по този начин между дълбочинните водни маси с относително постоянна температура и повърхностната нагрята вода, се запазва хладния промеждутъчен слой.
С течение на времето връхния слой се нагрява все повече и повече и, ако зимното охлаждане не е било много на дълбоко и силно, а лятото се е оказало доста топло, то към началото на есента, хладния промеждутъчен слой може да изчезне напълно. В този случай температурата на водата сравнително плавно се понижава от 22 – 23ºС на повърхността, до 9 – 9,1ºС до дъното.
През есента съизмеримо с понижението на температурата на въздуха се понижава и температурата на водата, но тъй като охлаждането започва от повърхностния слой още дълго време ще се запази затоплената през лятото вода, като образувания топъл промеждутъчен слой, непрекъснато се намалява и към края на зимата изчезва напълно. В това време във връхния слой на дълбочина 50 – 80 м водата става хомогенно термична с температура 6,5 – 7,5ºС, а по надолу на дълбочина 200 м температурата на водата плавно се повишава до 8,6 – 8,8ºС, на дълбочина 1000 м тя достига до 9ºС, след това тя остава почти постоянна, като достига 9,1ºС до дъното.
По този начин, в течение на годината, температурата на дълбочините водни маси остава почти постоянна, но във връхния слой тя е подложена на значителни колебания, особено на дълбочини до 80 м, където по всяко време на годината се характеризира с типичната за него абсолютна температура и стратификация. На по-големи дълбочини от 150 – 200 м температурата на водата почти не се изменя, ако не се отчитат незначителните й изменения, предизвиквани от вътрешните вълни и другите упоменати по-горе динамични процеси.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар