// Вие четете...

Атмосфера

Величини и атмосферни явления.

„За магарето винаги ще се намери товар.“

Метеорологични величини и атмосферни явления.

Атмосферата се намира в непрекъснато движение. Тя участва напълно във въртеливото движение на Земята около собствената и ос и около Слънцето. Освен това периодично движение, атмосферата се намира в сложно движение относно повърхността на Земята. Под влияние на взаимодействието със земната повърхност, притокът на енергия от Слънцето и вътрешните процеси, физичното състояние на атмосферата и на отделни нейни части непрекъснато се изменят.
За оценка на атмосферата на нейните количествените характеристики са въведени така наречените метеорологични величини. Това са – температура, налягане, плътност и влажност на въздуха, скорост и направление на вятъра, количество, височина и дебелина на облаците, интензивност на валежите, метеорологична далечина на видимост, съдържание на вода в мъглата, облаците и валежите, поток на лъчиста енергия и топлина, и други.
В метеорологията е достатъчно разпространено понятието атмосферни явления (или просто явления), под които се разбира определени физични процеси, съпровождани от резки (качествени) изменения на състоянието на атмосферата. Към атмосферните явления се отнасят – мъгла, буря, суграшица, прашна (пясъчна) буря, шквал (внезапен поривист вятър), виелица, слана, роса, скреж, обледеняване, валеж, облак, полярно сияние и други.
Непрекъснатото изменение на състоянието на атмосферата във времето и пространството води към изменение на метеорологичните величини и атмосферните явления. Физическото състояние на атмосферата в определен момент или промеждутък от време, характеризиращо се от съвкупността метеорологични величини и атмосферни явления се нарича „време“. При това може да се говори за времето в определена точка от пространството, за време в определен район, за времето по определен маршрут и т.н.
В зависимост от практическата дейност на човека за охарактеризиране на времето се привличат различни съвкупности от метеорологични величини и явления. Така например, при метеорологичното осигуряване на авиацията най-голям интерес представляват далечината на видимост, височината на облаците, гръмотевичните бури, обледеняването, турбулентност, вятърът и температурата на различни височини. За селското стопанство преди всичко са необходими сведения за температурата и влажността на почвата и приземния слой на въздуха, валежите, притокът на слънчевата радиация и сланите.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар