// Вие четете...

Мистика и манипулации

Великата Седморка.

„Небето мълчи. Вместо него говорят хората.“

Великата Седморка.

На много повече ни разкриват светите Писания и светите Предания за седемте висши архангели: Михаил, Гавраил, Рафаил, Урил, Салафил, Иегудил и Варахил.
Първите два архангела стоят на особена висота и се именуват още архистратиги, сили Господни. Те са по-горе от всички ликове ангелски и като предвождат всички небесни безплътни сили.
Името Михаил на еврейски означава: «Който е като Бог?» или «Който е равен на Бога?». «ИЛ» – това е съкращение на древно-еврейската дума «Элогим», което на български означава – Бог.
Михаил е бил втори в небесната йерархия след Сатанаил, наричан още Луцифер или Денницей, тоест син на разсъмването. Когато последният се възгордял и въстанал срещу Бог, Господ по Свое Божествено усмотрение предоставил да се сражават с него, останалите му верни ангели, предвождани от архистрат Михаил.
Очевидно борбата е била не лека, за тях (светлите сили), по Откровението на Йоан Богослов, «победили го с кръвта на Агне и словото на своето свидетелство, и те са възлюбили своите души даже до смъртта». Това място на Откровението ни дава възможност да разберем, че тайната на изкуплението чрез кръвта на Агне са предначертани в плановете Божии, и още в началото е започнала да действа в горния свят и е способствала за победата на ангелите, което свидетелствува за нея на небесата. А това което се отнася до борбата «даже до смъртта», то тук следва да видим напрежението на тази борба до последен предел, могъща борба, която ще завърши, тъй да се каже с душевна смърт на частите на небесното войнство. Какво още може да се каже за архангел Михаил?
Пророкът Данаил го нарича ангел – хранител на народа еврейски. А след това, еврейския народ е предизвикал проклятие върху себе си, като е предал на смърт своя Спасител и Изкупител и с това е изгубил своето избраничество и архангел Михаил, по всеобщо християнско вярване е станал небесният покровител и поборник за Църквата Христова. Поради това много от Светите Отци не без основание вярват, че архангел Михаил, заедно с архангел Гавраил са били тези ангели, които са благовествали за възкресението на Христос. И в ред други ново заветни явления на ангели може да се види тази първо върховна двойка.
В деня на Страшния съд, разбира се, че никой друг освен архистратег Михаил не ще бъде предводител на небесното войнство при идването на Христос. Поради това и на иконите този архангел винаги се изобразява във войнствен вид с копие или меч в ръка. Понякога на върха на копието има бели хоругви, на които има начертан кръст. Белите хоругви означават неизменна чистота и непоколебима вярност на архангела на Царя Небесен, а кръста указва, че защита от царството на тъмнината и победа над него се постига само с помощта на кръста на Христос.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар