// Вие четете...

Мъдрости от миналото

А кой е верният Път?

Джошу се обърнал към учителя Нансен:
– Кой е верният Път?
Нансен отговорил:
– Всекидневният път е верният Път.
Джошу запитал:
– Мога ли да го науча?
Нансен отвърнал:
– Колкото повече учиш, толкова по-далеч си от Пътя.
Джошу по любопитствал:
– Но ако не го изучавам как ще го узная?
Отговорът на Нансен бил:
– Пътят не е сред видимите неща, нито сред невидимите. Той не спада към познатите неща, нито към непознатите. Не го търси, не го изучавай, не го назовавай. За да се озовеш на него, разтвори себе си широко като небето.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар