// Вие четете...

Мистика и манипулации

Ангели и водачи.

„Истината не търпи уговорки.“

Ангели и водачи.

Всяко общество си има свой начин за класифициране и наименуване на духовете и призраците. Следващите термини отразяват по-често срещаните разлики в описанията.
Ангелите населяват повечето основни религии в Западния свят, но се появяват във всички религии и в литература по целия свят. Ангелите станаха доста популярни през последното десетилетие дори в традиционните религии и църкви. Този интерес послужи за отваряне на хората към идеята, че е възможно съществуване и на други измерения, отвъд нашата земна реалност. Съществото, което често наричаме ангел, понякога може да е тип духовен водач. Любим човек, който е починал, но все още се грижи за нас, често се нарича ангел. Освен любимите ни хора, други духовни същества, които ни помагат по някакъв начин, се считат за ангели и често се наричат така. Думата ангел означава послание, затова всяко духовно същество, което носи послание, на практика е ангел.
Духовен водач е всяко същество с облик на дух, което служи като наш водач и пазител. Често се използва като общ термин за всеки дух, който оказва помощ. Духовните водачи изпълняват множество функции, затова можем да имаме различни водачи, които ни помагат на различни етапи от нашия живот. Един духовен водач може да приема разнообразни форми. Може да е любим човек, който е починал, но все още се грижи за нас, може да приеме формата на животно – пазител, което носи определени качества и характеристики, да се яви в геометрични форми или в смесица от цветове. Когато даден духовен водач се появи във форма или с външен вид, различни от човешкия, трябва да изследваме и разгадаем неговата символика, за да разберем каква роля изпълнява в живота ни. Водачите често общуват с нас чрез най-силно развитото ни сетиво или чрез сетивото, което ще ни помогне да ги приемем по-лесно.
Привидения. Привидение е всеки предмет, същество или място със свръхестествен произход. Наричаме свръхестествено всичко, за което нямаме пряко научно обяснение. Срещата с привидение е визуално преживяване. Въпреки че често се възприема като фигурата или формата на някой отдавна починал, то може да бъде и видението на предмет, животно (от рода на починал домашен любимец) или дори любимо място. Етимологията на думата навежда на мисълта за завръщане на някое същество в познатата му обстановка, обикновено за да постигне определена цел. Тази цел често е довършване на недовършена работа, а предметите и местата, които се появяват като привидения, обикновено отразяват нещо неразрешено. Често думата „привидение“ замества термина „призрак“, затова трябва да се направи справка и с дефиницията за призрак.

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар