// Вие четете...

Мъдрости от миналото

Ако слушаш какво говорят хората, ….!

ХОРСКОТО МНЕНИЕ!

Баща и син се сдобили с един кон. На следващия ден тръгнали за някъде си през селото. Бащата казал:
– Сине, качи се ти на коня, а аз ще походя. Като ги видели, селяните рекли:
– Ей, гледай какъв син – баща му ходи пеша, а той язди! На другия ден бащата се качил на коня, а сина ходел. Селяните рекли:
– Бре какъв баща бре, детето му ходи пеша, пък той язди! На третия ден се качили и двамата на коня. Селяните:
– Нямат милост тия, ще уморят добичето! На четвъртия ден и двамата тръгнали пеша, водейки коня. А селяните:
– Ха, ха, ха, гледай какви глупаци! Кон имат, пеша ходят! Ха, ха, ха… На следващия ден, от притеснение какво ще направят, конят умрял. И бащата рекъл на сина:
– Виждаш ли сине, ако слушаш какво говорят хората, ще свършиш като коня!

Коментари

Все още няма коментари

Публикувай коментар