// Начало

Най-нова публикация

Крайбрежие – от н. Емине до н. Поморие.

„Обучавайки другите, човек двойно се учи.“ Крайбрежие – от н. Емине до н. Поморие. Бреговата линия в региона н. Емине – гр. Несебър има юг–югоизточна експозиция, дължина 24 км и коефициент на разчлененост 1,62. Неговата северна част попада в Еминската антиклинала, изградена от Еминската флишка свита, която се състои от редуващи се по-твърди и по-слабо […]

РЕКЛАМА

За времето и морето, хората съдят не по книгите и учебниците, а по собствения си опит – по това как времето влияе на техния ежедневен живот. На практика времето ни интересува всички нас и е постоянна тема за разговори, но знаем за него далече не всичко.

Етикети

Аз харесвам това!