// Начало

Най-нова публикация

„Рицарският Крак“

„Пощадиш ли врага, ще погубиш себе си.“ Не знам дали е туй пасбище на диви зверове или моят дом, родната ми стряха! Викът на покруса, нададен от неизвестен поет от Маарра, не е само словесен похват. За нещастие, принудени сме да приемем думите му буквално и да се запитаме заедно с него: какво толкова чудовищно […]

РЕКЛАМА

За времето и морето, хората съдят не по книгите и учебниците, а по собствения си опит – по това как времето влияе на техния ежедневен живот. На практика времето ни интересува всички нас и е постоянна тема за разговори, но знаем за него далече не всичко.

Аз харесвам това!